TZ HNK/Ž učestvuje na sajmu TTG Travel Experience

Kako je ranije najavljeno TZ HNK/Ž  od 10. do 14.10 učestvuje na sajmu TTG Travel Experience u Riminiju.
TTG Travel Experience najvažnija je i najproduktivnija izložba s poslovnim informacijama u Italiji.

Moto ovogodišnjeg sajma je UNBOUND - ključna riječ pod kojom se sajam ove godine održava je način izražavanja želje za lakoćom i istraživanjem nepoznatog koji se dijeli s današnjim putnicima.
Shodno tome TZ HNK/Ž je planirala i svoje predstavljanje turističke ponude Hercegovine potencirajući  da se proizvodi i usluge moraju moći prilagoditi promjenjivim potrebama današnjih turista.

Nove sheme i brendiranje su dizajnirani za novi koncept u turizmu i ugostiteljstvu Hercegovine  predstavljene su na sajmu posjetiocima i touroperatorima želeći predstaviti tradiciju i inovacije u turizmu Hercegovine na jednom mjestu.

TZ HNK/Ž želi na svakom sajmu ići dalje od uobičajenog predstavljanja  i biti otvorena za nova iskustva  te plasirati turističku ponudu Hercegovine na efikasan način. Tako je TZ HNK/Ž bila prisutna u klubu sa  više od 2,000 izlagača, i među 300 događanja, seminara i predavanja, tokom tri dana poslovnih pregovora i sastanaka  .

TZ HNK/Ž se opredjeljuje za aktivno učešće na sajmovima sahvaćajući da  je to strukturirani alat za umrežavanje putem kojeg se mogu pronaći mogućnosti, istražiti sadržaj i trendovi u svjetskoj industriji, te pomoći u profitabilnom komercijalnom programu turizma za destinaciju Hercegovine.