Počela implementacija projekta RiTour

Počela implementacija projekta RiTour

Od 01.07.2017. godine krenula je implementacija projekta RiTour – „Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu saradnju urbanih turističkih destinacija na kraškim rijekama jadranskog bazena“, koji finansira Evropska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 - 2020.

 

Projekat implementira Turistička zajednica HNK/Ž u saradnji sa nositeljem projekta Javnom ustanovom RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, te projektnim partnerima: Grad Solin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i Krš", Grad Mostar,  i Turistička organizacija Podgorice.

Ovaj projekat ukupne vrijednosti 840.700,03 eura, a na Turističku zajednicu HNK/Ž se odnosi iznos od 98.589,16 eura, ima za cilj diverzifikaciju i promociju turističke ponude urbanih destinacija (Blagaj u Bosni i Hercegovini, Solin u Hrvatskoj, Podgorica u Crnoj Gori) na rijekama jadranskog bazena (na rijeci Buni u Blagaju, na rijeci Jadro u Solinu, na rijeci Morača u Podgorici) kroz prekograničnu saradnju na održivom razvoju turizma, izgradnju kapaciteta pružaoca usluga i revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenju prirodnih resursa. Projektni cilj će se podržati primjenom usklađenog prekograničnog pristupa u pripremi strategija razvoja turizma na održivim načelima, za urbane destinacije jadranskog bazena, koje se susreću sa istim izazovima i imaju slične prednosti u svom razvoju. Strategije razvoja turizma predstavljaju preduslov za dugoročnu diverzifikaciju turističke ponude u urbanim destinacijama na rijekama i sredstvo za povlačenje sredstava za provedbu aktivnosti uključujući prekogranične proizvode. Takvi strateški dokumenti za sve važniji sektor turizma koji u našim gradovima trenutačno ostvaruje godišnji rast od oko 20%, bitno će pridonijeti strukturnom privrednom razvoju imajući u vidu sva sociološka, privredna i ekološka pitanja.

Osim toga, projekat RiTour unaprijedit će postojeće i razvijati nove turističke proizvode kroz revitalizaciju 3 odredišta kulturne baštine (Dioklecijanov akvadukt - Split, Stjepan Grad - Blagaj i Doclea - Podgorica) i održivo korištenje 3 prirodna resursa (Jadro, Buna i Morača) koji se nalaze u urbanim područjima što je još jedan preduslov za zapošljavanje, uključujući samozapošljavanje u turističkom sektoru i konačno, uspostavljanje stabilne i raznovrsne turističke ponude.

Turistička zajednica će u okviru svojih projektnih aktivnosti provesti slijedeće infrastrukturne  radove na datom lokalitetu:

1. Izgradnja ribarskih mjesta na rijeci Buni; Ribarsko mjesto je mjesto pogodno za ribolov (veličine 2,5x2,5 met, natkriveno), naročito za fly fishing, a u okviru projekta treba da se urade 3 takva mjesta i to na slijedećim lokalitetima:

- Lokalitet Bare

- Lokalitet u blizini nekadašnjeg Rekreacionog centra Bunica, na rijeci Buni,

- Lokalitet na ušću rijeke  Bune u Neretvu;

2. Uređenje izvorišta na lokalitetu Bare te revitalizacija cjelokupnog prostora;

3. Izgradnja ribarske staze u Blagaju, koja je ujedno i staza za šetanje pored rijeke Bune. Staza je u dužini od cca 350 metara, potrebno je izvršiti rekonstrukciju potpornog zida, postaviti nisku kamenu ogradu.

Projekat će trajati 30 mjeseci.

Kontaktirajte nas


Turistička zajednica HNŽ/HNK
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Tel. : +387 36 355 090
Fax : 387 36 355 096

www.hercegovina.ba

Android aplikacije

 

Sustav prijave i odjave turista

  • Poštovani, Želimo Vas obavijestiti da Turistička zajednica HNŽ u cilju olakšavanja postupka prijave boravka turista, uvodi elektronski sustav prijave i odjave boravka turista.
    Pročitaj više...

Poziv za upis u bazu podataka

  • Pozivamo sve subjekte koji pružaju smještajne kapacitete, ugostiteljske usluge, turističke agencije, muzeje i galerije da se upišu u bazu podataka Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Ovim je stvorena mogućnost Vašeg predstavljanja…
    Pročitaj više...
Scroll to top