Printaj ovu stranu

Stari grad Blagaj

veličina slova smanji velićinu slova povećaj slova
Stari grad Blagaj


Na padinama Blagajskoga brda postojala su naselja još u prapovijesnome i rimskome razdoblju. Prvi neizravni pisani izvori o Blagaju su iz 10. stoljeća. Godine 1423. se prvi put spominje pod imenom Blagaj, kada je blaqajska utvrda (Stjepan-grad) postala jedna od najznačajnijih bosanskih utvrda.

Najznačajniji nalazi u podgrađu iz toga razdoblja su stećci i kamena sudačka stolica nađena u obližnjem selu Kosor.
Od 1466. godine, kada Blagaj postaje dio Osmanskoga carstva, srednjovjekovno podgrađe se transformira u urbano središte. Narodna izreka "šeher Blagaj, a kasaba Mostar" sačuvala se kao svjedočanstvo o nekadašnjem značaju grada na izvoru Bune.